Go to profile
ÖSP - Östra Sörmlands Posten
ÖSP - Östra Sörmlands Posten's logotype

ÖSP - Östra Sörmlands Posten

Local News · Trosa, Sweden

Print

View more

Bokning och manuslämning

Annonsmanus för produktion måste vara oss tillhanda enligt manusstopp i vår utgivningsplan. Tryckfärdig annons kan vi ta emot fram till 6 dagar innan utgivningsdagen.

Utgivningsplan 2019

https://osp.nu/wp-content/uploads/2019/01/%C3%96SP-utgivningsplan-2019.pdf

Fakturering

Faktura skickas direkt efter annonsens införande. Betalningsvillkor: 10 dagar netto. Moms 25% tillkommer.

Vi förbehåller oss rätten till branschrelaterade prisjusteringar utan föregående meddelande, normalt sett kalenderårsvis.

Vid brutet avtal har ÖSP rätt att i efterhand debitera ej intjänade rabatter.

Spaltbredder

1 spalt - 39 mm
2 spalter - 81 mm
3 spalter - 123 mm
4 spalter - 165 mm
5 spalter - 208 mm
6 spalter - 250 mm

Färdiga annonser

Vi tar emot färdigt material i PDF-format med tryckupplösning på minimum 200 dpi. Mer information finns på Tidningsutgivarnas hemsida, www.tu.se. Vi tar inte emot färdiga annonser i Microsoft Word, Powerpoint, Excel eller Publisher.

I annons angivna extraerbjudanden gäller under utgivningsveckan till och med söndag om inte annat anges i annonsen.

Reklamationer

För insänt ej beställt material ansvaras inte. Tidningens ansvar för fel i annons är begränsad till högst annonskostnaden.

Annonsreklamationer ska, för att beaktas, göras inom 8 dagar från utgivningsdagen

ÖSP ansvarar inte för:

• Felaktigheter i annons vid godkänt korrektur.
• Felaktigt eller uteblivet införande på grund av fördröjda korrektursvar.
• Fel eller fördröjning som orsakas av tekniska problem som ligger utanför ÖSP:s kontroll.
• Inskickat annonsmaterial som inte optimerats enligt grafisk standard för tidningstryck.
• Bokningar via mail som inte bekräftats av oss på ÖSP och därmed uteblivit.
Click the button on products to create an inquiry